• Gozzle to modułowe pole do minigolfa dostępne w wygodnych

    torbach. Można je łatwo przenieść w każde miejsce i zmieści się

    nawet  pod łóżkiem.

  • Gozzle to pole do minigolfa złożone z modułów, które

    można ze sobą dowolnie łączyć i układać z nich

    nieograniczoną liczbę kształtów.

Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła?
Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sprzedawca

1.1.1 Portal internetowy gozzle.eu działający pod adresem internetowym http://www.gozzle.eu oraz jego subdomenach jest własnością firmy Calka Minigolf Group Patryk Całka, z siedzibą w Bogdańcu przy ul. Leśnej 30/2, NIP: 5993013618, REGON: 080404465.

1.2. Regulamin

Realizacja sprzedaży przez gozzle.eu oraz sklepy działające w subdomenach www.gozzle.eu odbywa się według zasad niniejszego Regulaminu.

1.3. Wymagania techniczne

1.3.1 Do korzystania z usług gozzle.eu niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie gozzle.eu. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu "cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript.

1.3.2 Zamówienie na portalu internetowym gozzle.eu może być złożone przy użyciu komputera spełniającego minimalne wymogi: procesor min. 200MHz, 64MB RAM, kartą graficzna obsługująca rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarki stron internetowych.

1.3.3 Dostęp do gozzle.eu może odbywać się przy wykorzystaniu przeglądarek internetowych (Internet Explorer 8, Firefox 3, Opera 10, Chrome 4 lub wyższych oraz Safari etc.)

2. ZAKUPY NA PORTALU GOZZLE.EU

2.1. Działalność

Gozzle.eu prowadzi usługi: ekspozycję produktów na portalu www.gozzle.eu, które są autorskimi produktami firmy Calka Minigolf Group, których wzór użytkowy zastrzeżony jest w Urzędzie Patentowym, jak i ekspozycję produktów, które pochodzą od innych producentów, przygotowanie zamówienia do wysyłki, przyjęcie płatności od Klientów. Zamówienia można składać jedynie przez portal internetowy www.gozzle.eu.

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez www.gozzle.eu dostępne są na terytorium Europy. Możliwość realizacji zamówienia jest określana na podstawie deklarowanego miejsca dostawy.

2.3. Kupujący

Z oferty gozzle.eu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

2.4. Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej gozzle.eu są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich jak i w euro.

2.5. Upusty, promocje i vouchery

2.5.1 Udział w promocjach jest dobrowolny.

2.5.2 Gozzle.eu może oferować Klientom promocje lub dołączać do zamówień próbki towarów.

2.6. Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez klienta oferty gozzle.eu przy wykorzystaniu mechanizmów portalu www.gozzle.eu, poprzedzone akceptacją wyboru towarów oraz wyborem formy płatności i sposobu dostawy.

2.7. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

2.7.1 Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą zostaje zawarta z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta.

2.8. Dostawa i koszty dostawy

2.8.1 Dostawa realizowana jest za darmo na terenie całej Uni Europejskiej.

2.8.2 Gozzle.eu świadczy swoje usługi w dniach od poniedziałku do piątku. Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę, zrealizowane będą w poniedziałek.

2.8.3 Gozzle.eu świadczy usługę: ekspozycji produktów przeznaczonych do sprzedaży, przyjęcia zamówienia, skompletowania zamówienia, przekazania zamówienia zewnętrznej firmie kurierskiej i przyjęcie płatności od Klientów. 

2.8.4 W przypadku braku zamówionych produktów, Klienci płacący gotówką lub kartą płatniczą uiszczą opłatę pomniejszoną o brakujące produkty. Natomiast w przypadku Klientów, którzy zapłacili przelewem lub przy pomocy systemu PayU, PayPal, Sofort Kaufen, pieniądze będące różnicą zamówionych produktów, a produktów otrzymanych zostaną im zwrócone przelewem na wskazane konto.

2.8.5 Klient ma obowiązek sprawdzenia dostarczonych produktów, w przypadku gdy produkty będą uszkodzone, przeterminowane, brudne ma możliwość zwrotu tych produktów Kurierowi.

3. ZAMÓWIENIE KLIENTA

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

3.1.1 Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na portalu internetowym gozzle.eu, produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "Do koszyka".

3.2. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. wysłanym, na wskazany przez Klienta, podczas rejestracji, e-mail. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3.3. Możliwość zmiany zamówienia:

3.3.1 Klient ma możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu w każdym momencie po złożeniu zamówienia. Rekomendujemy wprowadzanie zmian drogą telefoniczną lub e-mail. Zmiana może dotyczyć zamówionych produktów: liczba, rodzaj, natomiast zmiany dotyczące sposobów płatności i dostawy są niemożliwe.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia:

3.4.1 Klient ma możliwość anulowania swojego zamówienia. Rekomendujemy anulowanie zamówienia drogą telefoniczną lub e-mail, podając numer zamówienia.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

3.5.1 Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z przepisem art.7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271, przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres e-mail: gozzle.eu@gmail.com w terminie 30 dni od dnia wydania Towaru.

3.5.2 W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić podlegające zwrotowi towary w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towarów powinien nastąpić na adres Sprzedawcy, ale nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę zawiadomienia o odstąpieniu od umowy.

3.5.3 Po otrzymaniu przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy oraz otrzymaniu zwróconych produktów, Klient otrzyma zwrot należności uiszczonej za zwrócone towary i zwrot kosztów dostawy.

3.5.4 Kosztów zwrotu produktu nie ponosi Klient.

3.6. Termin realizacji dostawy

3.6.1 Termin realizacji dostawy uzależniony jest od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy.

3.6.2 Dostawy realizowane, przez zewnętrzną firmę kurierską, są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00. Dodatkowo można wybrać odbiór osobisty z siedziby firmy Calka Minigolf Group Patryk Całka.

3.6.3 W przypadku zamówienia złożonego w sobotę lub w niedzielę, w którym Klient określi termin dostawy na dzień następny zamówienie zostanie zrealizowane w poniedziałek.

3.7. Dni wolne

3.7.1 Gozzle.eu nie realizuje zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy.

3.7.2 Gozzle.eu zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie można zarezerwować terminu dostawy.

3.8. Miejsce i termin dostarczenia zakupów

3.8.1 W zależności od preferencji Klienta oraz od deklarowanego miejsca dostawy zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres, przez kurierów firmy zewnętrznej.

3.8.2 Czas dostawy wynosi od 2-4 dni i jest zależny od zewnętrznej firmy kurierskiej. Gozzle.eu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

3.9. Odmowa realizacji zamówienia

3.9.1 Gozzle.eu zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:

3.9.1.1 Istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta.

3.9.1.2 Zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez gozzle.eu za wymagające potwierdzenia.

3.9.1.3 Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

3.9.1.4 Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.

3.10. Dokument KP

Na specjalne życzenie Klienta do zamówienia może być dołączony dokument KP. Zawierający kwotę, którą Klient zapłacił za produkty i opłatę za transport.

4. PŁATNOŚCI

4.1. Sposoby płatności

Klient gozzle.eu dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej portalu w procesie akceptacji zamówienia. Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności.

4.1.1 Każdy Klient ma możliwość dokonania płatności gotówką przy odbiorze.

4.1.2 Każdy Klient ma możliwość dokonania płatności przy pomocy systemu Płatności PayU, PayPal, Sofort Kaufen i Shoplo.

4.1.3 Każdy Klient ma możliwość dokonania płatności przelewem na konto numer: 93 1950 0001 2006 0604 7274 0002. Adres: Calka Minigolf Group Patryk Całka, ul.Leśna 30/2, 66-450 Bogdaniec.

4.1.4 Każdy Klient ma możliwość dokonania płatności kartami kredytowymi i debetowymi: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

4.2 W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej zwrotu środków, nastąpi na rachunek karty użytej do płatności.

4.3 W przypadku dokonania płatności przy użyciu karty płatniczej, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

4.4 Calka Minigolf Group Patryk Całka nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywane na rzecz Calka Minigolf Group Patryk Całka, a wykonane na numer rachunku nie będący własnością Calka Minigolf Group Patryk Całka.

5. DOSTAWA

5.1. Dostawa produktów zakupionych na portalu www.gozzle.eu, realizowane są przy pomocy zewnętrznej firmy kurierskiej.

5.2. Czas dostawy wynosi od 2-4 dni na terenie Polski i od 5-7 dni na terenie Uni Europejskiej i jest zależny od zewnętrznej firmy kurierskiej. Gozzle.eu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

5.3. Calka Minigolf Group Patryk Całka nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku. Klient zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za wszystkie produkty, których jakość wyraźnie się pogorszyła z jego winy. Klient ma prawo nie przyjąć zamówienia. Wtedy uiszcza zapłatę tylko z tytułu produktów, które straciły wartość z jego winy.

6. REKLAMACJE I ZWROTY

6.1. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym kuriera i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.

6.2. W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia artykułu z wadą fabryczną, Klient powinien powiadomić o tym kuriera i odmówić przyjęcia produktów.

6.3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni od jej przekazania do Biura Obsługi Klienta Calka Minigolf Group Patryk Całka, drogą mailową na adres gozzle.eu@gmail.com. Pisemna informacja o wyniku zostanie wysłana na adres email bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.

6.4. Calka Minigolf Group Patryk Całka zwraca Klientowi należność za odesłany lub reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub na konto Klienta na portalu gozzle.eu.

6.5. Calka Minigolf Group Patryk Całka nie przyjmuje żadnych zwrotów przesyłanych za pobraniem.

6.5. Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem na stronie internetowej gozzle.eu nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji

Klient korzystający z usług Calka Minigolf Group Patryk Całka ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Calka Minigolf Group Patryk Całka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku .

7.2. Dostarczenie wiadomości email

Calka Minigolf Group Patryk Całka nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.

7.3. Refundacje

W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku niedostępności produktów zamówionych i opłaconych przez Klienta, lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, Calka Minigolf Group Patryk Całka dokona pełnego zwrotu wpłaconej kwoty na konto z którego dokonano płatności. Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia z tym związane.

7.4. Zakaz dostarczania przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) klient zobowiązany jest do nie dostarczania danych o charakterze bezprawnym.

7.5. Zmiana regulaminu

Calka Minigolf Group Patryk Całka zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie www.gozzle.eu.

7.6. Spory

Spory rozpatrywane są przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).

8.Gozzle.eu - Zastrzeżenia prawne

8.1. Wszelkie prawa do Strony www.gozzle.eu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

8.2. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

8.3. Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.)

Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

8.4. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Calka Minigolf Group Patryk Całka, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.

9. UTRWALENIE, ZABEZPIECZENIE I UDOSTĘPNIENIE TEKSTU UMOWY

9.1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie ogólnych warunków (regulaminu sprzedaży) następuje przez serwis internetowy gozzle.eu pod adresem http://gozzle.eu/strona/regulamin.html.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl